image

Mostra de tardar

The participating artists, Alexandra Flores Barrios, Andrei Shchrok, Francisca Alba, Francisco Isern, Miguel Bernat Busquest, Miriam Art, Stuarte and Victor Santos.
Fechas: 22-10-2019
Lugar: Galeria Artmallorca C Missió 26 Palma
Página web: www.artmallorca.es